Forum Ratownictwo Medyczne - Prywatna Strona Ratownika Medycznego Strona Główna Ratownictwo Medyczne - Prywatna Strona Ratownika Medycznego
Ratownictwo medyczne - techniki, standardy ratownicze, sprzęt, Ratownik Medyczny - sytuacja prawna, obowiązki, uprawnienia
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Dyspozytor medyczny

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Ratownictwo Medyczne - Prywatna Strona Ratownika Medycznego Strona Główna -> Ratownik Medyczny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ania82
ModeratorDołączył: 06 Sty 2007
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polska południowa...

PostWysłany: Sob 15:38, 24 Mar 2007    Temat postu: Dyspozytor medyczny

Postanowiłam dodać tutaj troszkę informacji na temat pracy Dyspozytora, bo nie ma jeszcze takiego tematu na forum. A więc zainteresowanych zapraszam do lektury. Very Happy


Na początek wytyczne, kto może być Dyspozytorem Medycznym, z
Ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.)Cytat:
Art. 26. 1. Dysponent jednostki zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
2. Dyspozytorem medycznym może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
3) przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.
3. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, mając na celu zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań dyspozytora medycznego.

Art. 27. 1. Do zadań dyspozytorów medycznych należy w szczególności:
1) przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 5;
2) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
3) przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, zwanej dalej "kierującym", niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
4) zbieranie aktualnych informacji o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego;
5) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
6) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
7) powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia.
2. W razie konieczności użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, spoza obszaru działania dysponenta jednostki, dyspozytor medyczny powiadamia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
3. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w celu sprawnego podjęcia medycznych czynności ratunkowych, ich przeprowadzenia i zapewnienia kierowania tymi czynnościami:
1) wyznacza dyspozytorów medycznych realizujących zadania określone w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7 dla całego obszaru, którego dotyczy sytuacja określona w ust. 2;
2) koordynuje działania dysponentów jednostek.
4. Dysponent jednostki ma obowiązek prowadzić dokumentację medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z przepisami o zakładach opieki zdrowotnej.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowe procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego; dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, mając na względzie potrzebę jak najszybszego ustalenia istotnych elementów stanu faktycznego w trakcie przyjmowania zgłoszenia, a także zapewnienie wysłania na miejsce zdarzenia najwłaściwszego w danym przypadku zespołu ratownictwa medycznego.

Art. 28. Centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytor medyczny mają prawo uzyskać w czasie rzeczywistym od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dane dotyczące:
1) numeru telefonu, nazwiska i adresu osoby dokonującej zgłoszenia o zdarzeniu za pomocą telefonu stacjonarnego lub dane abonenta, z którego zakończenia sieci operatora zostało zainicjowane połączenie alarmowe; uprawnienie to obejmuje następujące dane osobowe abonenta: jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres i numer telefonu;
2) lokalizacji osoby dokonującej zgłoszenia o zdarzeniu za pomocą telefonu komórkowego.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 grudnia 2006 roku

Cytat:
PROJEKT


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia.........................2006 r.
w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego


Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa ramowe procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego, zwanego dalej „dyspozytorem” oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

§ 2.

Ramowa procedura przyjmowania wezwań przez dyspozytora obejmuje:
1) odbiór zgłoszenia o zdarzeniu, przekazanego przez osobę dzwoniącą za pośrednictwem numeru alarmowego;
2) poinformowanie osoby dzwoniącej o miejscu odbioru zgłoszenia, z podaniem nazwy dysponenta jednostki;
3) przeprowadzenie w sposób spokojny i zdecydowany krótkiej rozmowy telefonicznej z osobą dzwoniącą, mającej na celu uzyskanie informacji o:
a) rodzaju zdarzenia, liczbie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
b) stanie zdrowia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wywiad medyczny przeprowadzony zgodnie ze standardami wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej w zakresie medycyny ratunkowej,
c) danych osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, obejmujących, w miarę możliwości, imię, nazwisko, płeć i wiek,
d) miejscu zdarzenia; w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dokładnego miejsca zdarzenia należy poprosić osobę dzwoniącą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących miejsca zdarzenia, umożliwiających szybkie dotarcie zespołu ratownictwa medycznego,
e) danych osoby dzwoniącej obejmujących imię, nazwisko, a w przypadku gdy osobą dzwoniącą jest krewny osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, także stopień pokrewieństwa,
4) przekazanie osobie dzwoniącej informacji o zadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego;
5) w razie stwierdzenia na podstawie wywiadu medycznego braku przesłanek do zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, poinformowanie osoby dzwoniącej o odmowie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, z podaniem przyczyn odmowy i zaleceń odnośnie dalszego postępowania.
6) w razie konieczności utrzymywanie stałego kontaktu z osobą dzwoniącą i udzielanie jej niezbędnych porad w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.


§ 3.

Ramowa procedura dysponowania zespołami ratownictwa medycznego obejmuje:
1) ustalenie priorytetu wysłania zespołu ratownictwa medycznego na podstawie informacji o liczbie i stanie zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uzyskanych zgodnie z § 2 pkt 3 lit. b;
2) zadysponowanie właściwym zespołem ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia albo
3) w przypadku stwierdzenia, że najbardziej właściwym w danym przypadku jest lotniczy zespół ratownictwa medycznego, przekazanie tej informacji dyspozytorowi lotniczego zespołu ratownictwa medycznego;
4) utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych informacji jego członkom;
5) wskazanie właściwego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, do którego może być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).Uzasadnienie


Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).

Dyspozytor medyczny stanowi pierwsze i najważniejsze ogniwo w systemie powiadamiania ratunkowego. Do niego należy przyjęcie powiadomienia o zdarzeniu, ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego w zależności o liczby osób poszkodowanych i stanu ich zdrowia oraz niezwłoczne zadysponowanie odpowiedniego zespołu ratownictwa medycznego (lub zespołów). W chwili obecnej każdy dysponent jednostki stosuje odmienną procedurę przyjmowania zgłoszeń i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, opisana w regulaminie porządkowym zakładu opieki zdrowotnej. Chociaż istnieją procedury zbierania wywiadu medycznego wynikające w programów nauczania i doskonalenia zawodowego w zawodzie ratownika medycznego, to jednak nie ma regulacji prawnych, które nakazywałyby stosowanie tych właśnie procedur.

Biorąc pod uwagę powyższe, w rozporządzeniu określono tryb postępowania dyspozytora, w tym sposób zbierania wywiadu medycznego, zgodny ze stanem aktualnej wiedzy w zakresie medycyny ratunkowej, mający na celu dokonanie oceny stanu pacjenta i zadysponowanie właściwego zespołu ratownictwa medycznego. Ponadto rozporządzenie wskazuje, iż dyspozytor ma obowiązek utrzymywania łączności z osobą dzwoniącą w celu udzielania niezbędnych porad w zakresie sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, do chwili przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Dyspozytor ma także prawo odmówić zadysponowania zespołu, pod warunkiem podania osobie dzwoniącej przyczyn odmowy i wskazania sposobu dalszego postępowania.

Obowiązki dyspozytora w zakresie utrzymywania łączności z jednostkami współpracującymi z systemem oraz z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego, dotyczące zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, wykraczających poza codzienną działalność pogotowia ratunkowego zostały określone w ustawie.

Uregulowania te mają istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w szczególności w zakresie zabezpieczenia sprawnego przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach według jednolitych procedur dla wszystkich dysponentów jednostek oraz dysponowania odpowiednich służb ratunkowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2007 r. wraz z terminem wejścia w życie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, gdyż nie zawiera norm technicznych.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 169, poz. 1414) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia - zgodnie z art. 7 ustawy.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.Ocena skutków regulacji


1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.
Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie oddziaływać na zakłady opieki zdrowotnej, centra powiadamiania ratunkowego, zespoły ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz osoby dzwoniące na numer alarmowy.

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.
W toku uzgodnień projekt przedmiotowego rozporządzenia zostanie przedłożony celem zaopiniowania przez: Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federację Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskę Radę Resuscytacji.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na ochronę zdrowia ludności.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, poprzez usprawnienie przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, których następstwem może być stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej.
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.


Projekt tego rozporządzenia również można znaleźć na stronie [link widoczny dla zalogowanych]


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
tekst 14 marca br. w obecnym brzmieniu uzyskał akceptację Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i został przekazane do Departamentu Prawnego z prośbą o wysłanie do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji Prawniczej

Projekt rozporządzenia dostępny [link widoczny dla zalogowanych]

Rozporządzenie także pochodzi ze strony [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Piotr
AdministratorDołączył: 01 Lut 2006
Posty: 63
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: zachodniopomorskie

PostWysłany: Sob 22:51, 14 Kwi 2007    Temat postu:

Ostanio miałem przyjemność uczestniczyć w kursie dyspozytorów medycznych i powiem szczerze, że wolę być jednak ratownikiem Confused Heh, dyspozytor to naprawdę odpowiedzialne stanowisko a zwłaszcza w większej aglomeracji miejskiej. Pomimo tych wszystkich elektornicznych udoskonaleń stanowiska dyspozytorskiego czasami tworzy się naprawdę kryzysowa sytuacja z której dyspozytor musi błyskawicznie wybrnąć. Wszystkie rozmowe są rejestrowane, często może to pomóc w obronie w razie "draki", jednak może się również stać solidnym materiałem dowodowym kiedy zostaną postawione zarzuty. Dyspozytor musi mieć również nerwy ze stali, bo rozmowy których musi wysłuchiwać często są prowokujace a nawet obraźliwe. Mogą wyprowadzić nawet flegmatyka z równowagi a przecież nie można sobie pozwolić na wyłączenie telefonu alarmowego i odetchnięcie Wink

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ania82
ModeratorDołączył: 06 Sty 2007
Posty: 115
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Polska południowa...

PostWysłany: Wto 20:29, 17 Lip 2007    Temat postu:

Ja na praktykach siedziałam trochę na dyspozytorni (na szczęście z dyspozytorką) i zgodzę się z Piotrem w 100%. Dodałabym jeszcze do tego te setki głuchych telefonów, które się przez 12 godzin dyżuru odbiera. Po tych praktykach to ja też stwierdziłam, że wolę zostać ratownikiem. Wink Pozdrawiam.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
michu
młodszy ratownikDołączył: 05 Lip 2007
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: zachodniopomorskie

PostWysłany: Pią 1:06, 20 Lip 2007    Temat postu:

mialem okazje pracowac w CPR krotko bo krotko ,ale zawsze cos. Niejednokrotnie dochodzilo do sytuacji ze dyspozytorka rwala wlosy z glowy bo masa zgloszen a wszystkie karetki w powiecie juz zadysponowane a przeciez nie powie komus "dzis karetka nie przyjedzie bo wszystkie zajete, prosze zadzownic jutro". Na pomoc CPR z sasiednich powiatów tez nie mozna za bardzo liczyc bo oni tez przeciez maja swoja robote. Ja bylem w o tyle dobrej sytuacji ze bylem dyspozytorem strazy pozarnej i bylo nas dwoch. Ale jak zdarzy sie sytuacja ze jest w jednym czasie 23 zdarzenia (rekord podczas mojego dyzuru) to naprawde nawet dla dwoch osob jest kupe roboty. Do tego setki gluchych i glupich telefonów. Wszystkie rozmowy sa nagrywane. Nie mozna sobie pozwolic nawet na najmniejszy blad bo rozmowy telefoniczne i przez radiotelefon sa nagrane wiec pozniej nie pomoze zadne tlumaczenie. Do tego stres. Po 12 godzinach ma sie naprawde wszystkiego serdecznie dosyc.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Ratownictwo Medyczne - Prywatna Strona Ratownika Medycznego Strona Główna -> Ratownik Medyczny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin